เครื่องเขียนน่ารัก อยู่ระหว่างปรับปรุง

พบกันใหม่ในวันที่ 5 มินายน 2565 นี้ค่ะ